Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije-medicinskog biohemičara/magistar farmacije specijalista medi.biohemije Načelnik Puno radno vreme

na Dom zdravlja u Čoka (Poslato na 16-06-2021)

Magistar farmacije-medicinskog biohemičara/magistar farmacije specijalista medi.biohemije Načelnik

,,Dom zdravlja”, Čoka

· Magistra Farmacije-medicinskog biohemičara/Magistra farmacije specijaliste medicinske biohemije-Načelnik u Službi za labaratorijsku i drugu dijagnostiku:– 1 izvršilac

Na osnovu člana 7 stav 1 tačka 3 i člana 8 Posebnog kolektivnog Ugovora za zdravstene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( „Službeni Glasnik RS“ broj 96/2019 i 58/2020 – Aneks I ) , članova 7 i 8 Posebnog Kolktivnog Ugovora Doma zdravlja Čoka zaključenog dana 02.03.2020. godine zavedenim pod brojem 181-A/2020 i člana 24 Statuta Doma zdravlja Čoka a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Čoka za 2021. godinu broj br. 112-01-114/2021-02 od 31.03.2021. godine, direktor Doma zdravlja Čoka Dr. Biljana Musulin Janjić donosi odluku da se raspiše :

OGLAS
za prijem u radni odnos
na određeno vreme

Član 1

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, sa punim radnim vremenom :

•Magistra Farmacije-medicinskog biohemičara/Magistra farmacije specijaliste medicinske biohemije-Načelnik u Službi za labaratorijsku i drugu dijagnostiku:– 1 izvršilac

Član 2

Opis poslova : se određuje prema organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Čoka zavedenim pod brojem 77/2018 od dana 23.03.2018. godine.

Član 3

Uslovi : Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, zahteva se Visoko obrazovanje :

•Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koje uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine.
•Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 5 ( pet ) godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine
•Položen stručni ispit
•Posedovanje licence za rad
•Najmanje šest ( 6 ) meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije
•Položen vožački ispit za B kategoriju

Član 4

Kao dokaz o ispunjenosti uslova uz prijavu obavezno dostaviti :

•Kratku biografiju
•Fotokopiju lične karte
•Overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju (farmaceutski fakultet)
•Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
•Overenu fotokopiju Licence za rad
•Dokaz o radnom iskustvu ( najmanje 6 ( šest ) meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije)
•Fotokopiju vozačke dozvole

Član 5

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa (konkursa ) na zvaničnoj internet stranici Nacionalne Službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Član 6

Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 ( trideset ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Podneta dokumentacija se zadržava.

Član 7

Kandidati prijave sa konkursnom dokumentacijom mogu dostaviti lično Kadrovskoj službi Doma zdravlja Čoka ili mogu poslati poštom na adresu : Dom zdravlja Čoka, ulica Senćanska broj 3, 23320 Čoka sa naznakom „ Prijava na oglas“.

Dokumentacija koja nije predata u vremenskom roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa ( konkursa ) neće biti uzete u razmatranje kao ni konkursna dokumentacija koja je nepotpuna.

Rok važenja
23.06.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Farmacija
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Čoka
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Vozačka dozvola
B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca
DA
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja


Pregledano: 141 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters