Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Konobar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA u Ivanjica (Poslato na 16-06-2021)

Konobar

Oglas važi od: 16.6.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
REHABILITACIJU IVANjICA
32250 Ivanjica, 13. septembar 78

Konobar
na određeno vreme od 2 meseca

USLOVI: srednja stručna sprema – smer za konobara (III stepen). Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta u zatvorenoj koverti i na istoj naglasiti za koje radno mesto se podnosi dokumentacija: overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju; prijavu na konkurs sa biografijom; fotokopiju lične karte. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja, ukoliko je to važno za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 13. septembra 78 ili dostaviti lično u Specijalnoj bolnica za rehabilitaciju Ivanjica na istu adresu, u periodu od 7.00 do 15.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na veb-stranici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Opis poslova predviđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Specijalne bolnice za rehabilitaciju Ivanjica.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANjICA


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters