Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK u Mali Zvornik (Poslato na 16-06-2021)

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar


Oglas važi od: 16.6.2021.

DOM ZDRAVLjA
MALI ZVORNIK
15318 Mali Zvornik, Ribarska 25
e-mail: dzmalizvornik@mts.rs

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko-konsultativnom delatnošću i laboratorijskom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom – Odsek laboratorijske dijagnostike

USLOVI: završen farmaceutski fakultet; položen stručni ispit; licenca za zvanje diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: prijavu sa kratkom biografijom; overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sajtu Doma zdravlja Mali Zvornik. Prijave se podnose na adresu: Dom zdravlja Mali Zvornik, Ribarska 25, 15318 Mali Zvornik, ili u upravi DZ, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK


Pregledano: 320 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters