Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 16-06-2021)

Doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva


Oglas važi od: 16.6.2021.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac
Momčila Popovića 144

Doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva
na određeno vreme zbog povećanog obima posla

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: VII/2 stepen stručne spreme; položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva; važeća licenca. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; uverenje o položenom specijalističkom ispitu; uverenje o položenom državnom ispitu; važeću licencu; biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 300 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters