Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 16-06-2021)

Doktor stomatologije


Oglas važi od: 16.6.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Bujanovac
Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315

Doktor stomatologije
na određeno vreme radi zamene, a najkasnije do 30.09.2021. godine

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. god.; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005. god.; stručni ispit i licenca. Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenoj školi (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), rešenje o upisu u komoru ili licencu o radu (overene fotokopije), izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, overena fotokopija), uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci). U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave na oglas se mogu podneti lično u Domu zdravlja Bujanovac, K. Petrovića 328, Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja Bujanovac, sa naznakom „Za oglas“ i nazivom radnog mesta. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Svi kandidati biće pismeno obavešteni o rezultatima oglasa.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 358 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters