Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar opšteg smera Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 16-06-2021)

Medicinska sestra – tehničar opšteg smera


Oglas važi od: 16.6.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30

Medicinska sestra – tehničar opšteg smera
na određeno vreme
5 izvršioca

USLOVI: završena srednja medicinska škola, opšteg smera, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničara. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3) na trećem spratu, Bulevar maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja, pored pisarnice na trećem spratu, u Bulevaru maršala Tolbuhina 30. Novi Beograd. Izabrani kandidat će biti lično obavešten o rezultatima konkursa putem telefona.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 247 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters