Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 16-06-2021)

Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle


Oglas važi od: 16.6.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30

Doktor medicine – izabrani lekar za odrasle
na određeno vreme
3 izvršioca

USLOVI: doktor medicine, stručni ispit, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3) na trećem spratu, u Bulevaru maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja, pored pisarnice na trećem spratu, u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, Novi Beograd. Izabrani kandidat će biti lično obavešten o rezultatima konkursa putem telefona.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 244 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters