Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač/spremačica Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PIROT u Pirot (Poslato na 16-06-2021)

Spremač/spremačica


Oglas važi od: 16.6.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PIROT
18300 Pirot, Kej bb

Spremač/spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, na određeno vreme od godinu dana, zbog povećanog obima posla

USLOVI: osnovno obrazovanje, poželjno je radno iskustvo u zdravstvenoj ustanovi duže od šest meseci, zbog specifičnih uslova rada (čišćenje laboratorijskih prostorija koje poseduju veoma osetljive aparate). Kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: kratku biografiju, adresu i kontakt telefon; overenu fotokopiju dokaza o završenom osnovnom obrazovanju; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; izvod evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (za kandidate koji se nalaze na evidenciji NSZ); overenu potvrdu poslodavca – zdravstvene ustanove o dužini radnog iskustva. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose poštom ili lično na adresu: Zavod za javno zdravlje Pirot, Kej bb, sa naznakom „Oglas“. Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje). Nepotpune i neblagovremeno prispele prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters