Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine, specijalista pedijatrije; Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 23-06-2021)

Doktor medicine, specijalista pedijatrije; Laboratorijski tehničar


Oglas važi od: 23.6.2021.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac
Momčila Popovića 144

Doktor medicine, specijalista pedijatrije
na određeno vreme zbog zamene radnika na neplaćenom odsustvu

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: VII/2 stepen školske spreme, položen specijalistički ispit iz pedijatrije, važeća licenca. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, uverenje o položenom specijalističkom ispitu, uverenje o položenom državnom ispitu, važeću licencu, biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.

Laboratorijski tehničar
na određeno vreme povećanog obima poslovanja

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme, laboratorijski tehničar, položen stručni ispit. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu, potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje, dokaz o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca), biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos”. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 357 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters