Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 23-06-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 23.6.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

1. Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme, zamena do povratka odsutnog radnika
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

2. Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 6 meseci
3 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

3. Tehničar održavanja odeće i peglačica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 6 meseci

USLOVI: osnovno obrazovanje (II stepen stručne spreme).

4. Radnik obezbeđenja bez oružja
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 6 meseci

USLOVI: osnovno obrazovanje.

5. Spremačica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 6 meseci

USLOVI: osnovno obrazovanje.

OSTALO: Kandidat mora da ima psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa (sva četiri svedočanstva za radno mesto pod brojem 1 i 2), potvrdu o položenom stručnom ispitu za radno mesto pod brojem 1 i 2, potvrdu iz PIO fonda o radnom stažu, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, rešenje ili licencu za radna mesta pod brojem 1 i 2. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, Majora Marka 12, 35250 Paraćin, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 526 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters