Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Bela Palanka (Poslato na 23-06-2021)

Doktor stomatologije


Oglas važi od: 23.6.2021.

DOM ZDRAVLjA
18310 Bela Palanka
Branislava Nušića 2

Doktor stomatologije

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće posebne uslove: VII/1 stepen stručne spreme, završen stomatološki fakultet, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije. Uz prijavu na javni oglas priložiti: diplomu o završenoj školi, u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje o položenom stručnom ispitu, u originalu ili overenoj fotokopiji; licencu za rad, u originalu ili overenoj fotokopiji i dokaz o radnom iskustvu (uverenje, potvrda poslodavca ili ugovor), u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za podnošenje prijava na oglas sa kraćom biografijom je osam dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Doma zdravlja Bela Palanka, internet prezentaciji Doma zdravlja Bela Palanka, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave slati na adresu: Dom zdravlja Bela Palanka, Branislava Nušića 2, 18310 Bela Palanka, sa naznakom „Direktoru“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 230 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters