Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 23-06-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 23.6.2021.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Doktor medicine
na određeno vreme na zameni privremeno odsutnih zaposlenih
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje na medicinskom fakultetu: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa. Na konkurs se mogu javiti i doktori na specijalizaciji i specijalisti psihijatrije. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi i uverenje o položenom stručnom ispitu. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidati dužni su u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radna biografija, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu Instituta, sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 223 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters