Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“ u Beograd (Poslato na 30-06-2021)

Doktor stomatologije


Oglas važi od: 30.6.2021.

DOM ZDRAVLjA
„Dr MILUTIN IVKOVIĆ“
11000 Beograd, Knez Danilova 16

Doktor stomatologije
probni rad 3 meseca

USLOVI: visoko obrazovanje, stomatološki fakultet; na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje); po potrebi edukacija iz dečije preventivne stomatologije i dve godine rada u struci.

Opis poslova: prima pacijente i vrši sve preglede iz oblasti svoje struke, sarađuje sa doktorima specijalistima, leči oboljenja usta i zuba, vrši ekstrakciju zuba, vrši zaustavljanje postekstrakcionih krvarenja i inciziju apscesa, plombira zube, vrši čitanje Rö filmova, zajedno sa medicinskom sestrom odgovoran je za uredno vođenje medicinske dokumentacije i za urednost svog radnog mesta, obavezan je da racionalno troši lekove i ostali potrošni materijal, sprovodi zdravstveno-vaspitni program, po potrebi radi poslove opisane kod doktora specijaliste za stomatološku protetiku, obavlja sistematske preglede usta i zuba dece i omladine u ordinaciji i na terenu sa izradom izveštaja, sarađuje sa pedijatrima vrši zdravstveno vaspitanje dece i omladine putem razgovora predavanja i demonstracija vrši sanaciju stalnih molara pre upisa u osnovnu školu ispunjava stručno medicinski plan rada radi sve ostale poslove iz domena svoje struke, za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu i načelniku službe.

OSTALO: Uz molbu priložiti: biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence i fotokopiju državljanstva. Dostaviti neoverene fotokopije, koje se ne vraćaju kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Doma zdravlja na navedenu adresu, IV sprat, soba br. 12. Obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Rezultati oglasa će biti objavljeni na sajtu Doma zdravlja www.dzpalilula.org.rs i na oglasnoj tabli – IV sprat.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „Dr MILUTIN IVKOVIĆ“


Pregledano: 252 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters