Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA BOR u Bor (Poslato na 30-06-2021)

Doktor medicine...


Oglas važi od: 30.6.2021.

OPŠTA BOLNICA BOR
19210 Bor, Dr Mišovića 1

1) Doktor medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
za rad u Službi za anesteziju sa reanimatologijom i ambulantom za bol, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz anestezije, reanimatologije i intenzivne terapije, VII/2 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad.

2) Doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva
za rad u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, VII/2 stepen stručne spreme, rešenje o upisu u komoru i važeća licenca za rad.

OSTALO: Opis poslova: u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice Bor. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za odluku o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovimai overene fotokopije potrebne dokumentacije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Opšte bolnice Bor: www.borbolnica.org.rs. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obavešteni o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Bor, Dr Mišovića 1, 19210 Bor, sa naznakom: „Za oglas“ i brojem radnog mesta za koje se konkuriše.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA BOR


Pregledano: 349 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters