Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK u Mali Zvornik (Poslato na 30-06-2021)

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar


Oglas važi od: 30.6.2021.

DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK
15318 Mali Zvornik, Ribarska 25
e-mail: dzmalizvornik@mts.rs

Diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko-konsultativnom delatnošću i laboratorijskom, radiološkom i ultrazvučnom dijagnostikom, Odsek laboratorijske dijagnostike

USLOVI: završen farmaceutski fakultet, položen stručni ispit, licenca za zvanje diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar. Kandidat je dužan da uz prijavu na oglas dostavi sledeća dokumenta: prijavu sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na veb-sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sajtu Doma zdravlja Mali Zvornik. Prijave se podnose na adresu: Dom zdravlja Mali Zvornik, Ribarska 25, 15318 Mali Zvornik, ili u upravi, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MALI ZVORNIK


Pregledano: 321 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters