Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN” U KOVINU u Kovin (Poslato na 30-06-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 30.6.2021.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„KOVIN” U KOVINU
26220 Kovin, Cara Lazara 253

Doktor medicine
na određeno vreme do povratka zaposlene sa privremene sprečenosti za rad preko 30 dana

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overena fotokopija licence; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu.

Kuvar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže do 3 meseca

USLOVI: srednje obrazovanje. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); molbu; overenu fotokopiju dokaza o završenom srednjem obrazovanju.

Kuvar
na određeno vreme do povratka zaposlene sa privremene sprečenosti za rad preko 30 dana

USLOVI: srednje obrazovanje. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); molbu; overenu fotokopiju dokaza o završenom srednjem obrazovanju.

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidati moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju navedenog u oglasu.

Istraživač/analitičar

USLOVI: obrazovanje: na osnovnim studijama akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESBP, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembar 2005. godine; znanje rada na računaru. Kandidati za radno mesto moraju predati: kratku biografiju (CV); prijavu na oglas; overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju u zvanju diplomiranog ekonomiste.

Napomena: U prijavi na oglas, pored ostalih podataka, kandidat treba da da svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se poštom na sledeću adresu: Cara Lazara 253, Kovin, 26220 Kovin ili lično u arhivi Bolnice sa naznakom „Oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe zapošljavanja. Izabrani kandidati su u obavezi da dostave lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „KOVIN” U KOVINU


Pregledano: 1244 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters