Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 01-07-2021)

Medicinska sestra - tehničar


Oglas važi od: 01.7.2021.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Medicinska sestra - tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
sa probnim radom u trajanju od 3 meseca

Medicinska sestra - tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost
na određeno vreme na zameni privremeno odsutne zaposlene

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radno iskustva u navedenom zvanju; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi i uverenje o položenom stručnom ispitu. Javni oglas će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli i intenet stranici Instituta za mentalno zdravlje. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidati dužni su u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radnu biografiju, uverenje o položenom stručnom ispitu, licenca, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu sa naznakom: “Za javni oglas” ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 285 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters