Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ŠID u Šid (Poslato na 07-07-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 07.7.2021.

DOM ZDRAVLjA ŠID
22240 Šid, Alekse Šantića 1
tel. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

1 Doktor medicine
u Službi opšte medicine, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene na bolovanju preko 30 dana

USLOVI: 1) završen medicinski fakultet, 2) licenca, 3) položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas priložiti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kopiju / očitanu ličnu kartu, kopiju licence.

1 Doktor medicine
u Službi opšte medicine, na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 12 meseci

USLOVI: 1) završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca. Uz prijavu na oglas priložiti: fotokopiju diplome, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kopiju / očitanu ličnu kartu, kopiju licence.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, putem pošte ili lično predati na pisarnicu Doma zdravlja Šid.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ŠID


Pregledano: 530 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters