Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti, pedijatrijska sestra Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC u Mladenovac (Poslato na 07-07-2021)

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti, pedijatrijska sestra


Oglas važi od: 07.7.2021.

DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC
11400 Mladenovac, Kraljice Marije 15
tel. 011/8241-508

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti, pedijatrijska sestra

USLOVI: srednje obrazovanje, pedijatrijska sestra, položen stručni ispit, licenca, poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje); vozačka dozvola B kategorije.

Opis posla: pruža usluge nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja ili potencijalnih rizika za zdravlje, u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, u timu sa doktorima medicine ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine – specijaliste u ustanovi i na terenu, priprema pacijenta za dijagnostičko-terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad, učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i drugo) i vrši antropometrijska merenja, u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika u timu sa lekarom i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja, vrši dezifenkciju i sterilizaciju instrumenata i materijala, pravilno odlaže medicinski otpad, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, zakazuje preventivne preglede za doktora medicine-specijalistu, izabranog lekara za decu, poziva pacijente na propuštenu vakcinaciju, za svoj rad odgovorna je odgovornoj sestri i načelniku službe, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

OSTALO: Kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o stečenom obrazovanju, dokaz o položenom stručnom ispitu, licencu, kratku biografiju, fotokopiju vozačke dozvole. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Doma zdravlja u Mladenovcu, u roku od osam dana od dana objavljivanja u zvaničnoj publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA MLADENOVAC


Pregledano: 706 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters