Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na Здравствени центар "Аранђеловац" u Aranđelovac (Poslato na 13-07-2021)

Спремачица

Здравствени центар “Аранђеловац”

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“ , Сагласности Министарства здравља Републике Србије за пријем у радни однос на неодређено време број: 112-01-00704/2021-02 од 02.07.2021. године и Одлуке в.д директора Здравственог центра „Араснђеловац“ расписује се: Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО

Спремачица просторија у којима се пружа здравствена заштита – 1 извршилац, пуно радно време

Услови у погледу образовања:

За радно место спемачица просторија у којима се пружа здравствена заштита :

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове – основно образовање;

Радно искуство од 6 (шест) месеци;

Као доказ испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

1. Пријаву на Оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном и адресом становања;

2. Кратку биографију кандидата;

3. Оверену фотокопију дипломе / сведочанство о завршеној школи;

4. Доказ о радном искуству;

5. Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру „Аранђеловац“.

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговремене , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА „АРАНЂЕЛОВАЦ“ др Јеличић Нина

Рок важења
21.07.2021.
Захтевани ниво квалификација
Основна школа
Радно искуство у занимању
Више од 6 месеци
Број извршилаца
1
Место рада
Аранђеловац
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Здравствени центар "Аранђеловац"


Pregledano: 323 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters