Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista; Likvidator Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 21-07-2021)

Diplomirani ekonomista; LikvidatorOglas važi od: 21.7.2021.

OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC
18220 Aleksinac
Momčila Popovića 144

Diplomirani ekonomista
za rad u Službi za ekonomsko-finansijske poslove

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, ekonomski smer; radno iskustvo: 3 godine na finansijsko-ekonomskim poslovima. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom ekonomskom fakultetu, potvrdu o radnom iskustvu, biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.

Likvidator
na određeno vreme zbog povećanog obima poslovanja

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: IV stepen stručne spreme. Kandidati su obavezni da uz prijavu sa biografijom dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; potvrdu izdatu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje o dužini čekanja na zaposlenje; dokaz o radnom iskustvu – najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (fotokopija radne knjižice ili potvrda poslodavca); biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Opšta bolnica Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-215, 018/804-211.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA ALEKSINAC


Pregledano: 791 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters