Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Opštinske uprave opštine Preševo – službenik na položaju Puno radno vreme

na OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO u Preševo (Poslato na 22-07-2021)

Načelnik Opštinske uprave opštine Preševo – službenik na položaju


Oglas važi od: 21.7.2021.

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE PREŠEVO

Načelnik Opštinske uprave opštine Preševo – službenik na položaju
na period od pet godina

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim stufijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultet, položen državni stručni ispit, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosna. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Oglas o javnom konkursu objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanju “Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjenosti napred navednih uslova podnose se pisarnici Opštine Preševo, M. Tita 36, sa naznakom “Za javni konkurs za postavljenje načelnika Opštinske uprave”. Kontakt telefon 017/7151-011. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO


Pregledano: 140 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters