Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PREŠEVO u Preševo (Poslato na 22-07-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 21.7.2021.

DOM ZDRAVLjA PREŠEVO
Preševo
tel. 017/669-195

Doktor medicine
na određeno vreme do 30.09.2021 godine, za rad u Službi za ZZ odraslih u DZ Preševo, kao i ambulantama i zdravstvenim stanicama DZ Preševo
2 izvršioca

USLOVI: Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/2014, 13/17 i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Preševo broj 391 od 23.03.2018. godine; visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, stručni ispit, licenca za rad, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Preševo, 15. novembar 88, 17523 Preševo.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PREŠEVO


Pregledano: 467 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters