Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani radni terapeut Puno radno vreme

na DOM ZA ODRASLE I STARIJE „SVETI VASILIJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC“ u Novi Bečej (Poslato na 22-07-2021)

Diplomirani radni terapeut


Oglas važi od: 21.7.2021.

DOM ZA ODRASLE I STARIJE
„SVETI VASILIJE OSTROŠKI ČUDOTVORAC“
23272 Novi Bečej, Maršala Tita 77

Diplomirani radni terapeut

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite; položen vozački ispit B kategorije. Kandidat je uz prijavu obavezan da dostavi CV sa tačno navedenim podacima o radnom iskustvu u struci i dokaz o stručnoj spremi (fotokopija diplome). Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na imejl-adresu: gcnb@mts.rs ili na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Konkurs za radnog terapeuta“.


Pregledano: 210 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters