Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 22-07-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 21.7.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

1) Doktor medicine
4 izvršioca

USLOVI: medicinski fakultet (VII stepen stručne spreme).

2) Medicinski tehničar opšteg smera
2 izvršioca

USLOVI: srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit

3) Medicinski tehničar ginekološko-akušerskog smera

USLOVI: srednja medicinska škola ginekološko-akušerskog smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

4) Radnik obezbeđenja bez oružja

USLOVI: osnovno obrazovanje.

Spremačica

USLOVI: osnovno obrazovanje.

OSTALO: Kandidat mora da ispunjava psiho-fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada i smenski rad. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom i sa tačno navedenim radnim mestom za koje konkurišu, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena), diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa (sva četiri svedočanstva za radno mesto pod brojem 2 i 3), potvrdu o položenom stručnom ispitu za radna mesta pod brojem 1, 2 i 3, potvrdu iz PIO fonda o radnom stažu, izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, rešenje ili licencu za radna mesta 1, 2 i 3. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, Majora Marka 12, 35250 Paraćin, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas“. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 554 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters