Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik zdravstvene nege Puno radno vreme

na Srednja medicinska skola "Hipokrat" u Novi Sad (Poslato na 23-07-2021)

Nastavnik zdravstvene nege

Srednja medicinska skola “Hipokrat”, Novi Sad

POSEBNI USLOVI: organizator zdravstvene nege, strukovna medicinska sestra, strukovna medicinska sestra-babica, specijalista strukovna medicinskasestra, master medicinska sestra, viša medicinska sestra opšteg smera, viši medicinski tehničar, diplomirani organizator zdravstvene nege, diplomirani organizator zdravstvene nege – master, master organizator zdravstvene nege.

OPŠTI USLOVI:

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove iz čl. 139 stav 1, tačke 1-4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (’‘Sl. glasnik RS’‘, br. 88/17,27/18-drugi zakon,10/19 i 6/20).

Kandidat (za tačke od 1-5) mora da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Kandidat treba da ima stečenu vrstu obrazovanja (u zavisnosti od područja rada) propisanu Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“ broj: 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 3/2016-II, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 i 2/2020), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“ broj: 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 i 2/2020.)

Molimo zainteresovane kandidate da svoju biografiju dostave isključivo elektronskim putem na e-mail: sekretar@medicinskaskola.rs. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Рок важења
06.08.2021.
Захтевани ниво квалификација
Факултет – VII1 степен (4-6 године)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Нови Сад
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Srednja medicinska skola "Hipokrat"


Pregledano: 331 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters