Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine subspecijalista Puno radno vreme

na KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ” u Beograd (Poslato na 28-07-2021)

Doktor medicine subspecijalista


Oglas važi od: 28.7.2021.

KLINIKA ZA REHABILITACIJU
„Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”
11000 Beograd, Sokobanjska 13
tel. 011/2062-504

Doktor medicine subspecijalista
na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

USLOVI: medicinski fakultet (VII stepen); specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije; uža specijalizacija iz reumatologije; položen stručni ispit za doktora medicine; licenca. Kandidati su obavezni da dostave: kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i mejl adresom; neoverene fotokopije diplome o završenoj školi, položenog stručnog ispita.

OSTALO: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preko pošte u zatvorenim kovertama na adresu: Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd, Sokobanjska 13 – pravna služba, sa naznakom „prijava za oglas” sa navođenjem radnog mesta za koje se konkuriše ili na e-mail: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs. Obzirom da je Vlada RS donela Odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 nije dozvoljena lična dostava prijave u prostorijama Klinike. Prijave moraju da budu primljene u Klinici najkasnije osmog dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje kao poslednjeg dana roka za podnošenje prijava do 14.00 časova, bez obzira na način dostave. Prijave koje budu primljene u Klinici posle isteka dana i sata navedenog u ovom oglasu smatraće se nablagovremenim i neotvorene će se vratiti pošiljaocu, sa naznakom datuma i sata kada su primljene u Klinici. Prijave sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom će biti odbijene kao neispravne.


Skoro postavljeni poslovi KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”


Pregledano: 159 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters