Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – specijalista oftalmolog Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Beograd (Poslato na 04-08-2021)

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – specijalista oftalmolog


Oglas važi od: 04.8.2021.

DOM ZDRAVLjA
NOVI BEOGRAD
Novi Beograd
Bulevar maršala Tolbuhina 30

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – specijalista oftalmolog
probni rad od šest meseci

USLOVI: doktor medicine specijalista oftalmolog, stručni ispit, položen specijalistički ispit; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa (neoverene fotokopije) predaju se preko pisarnice Doma zdravlja (soba br. 3) na trećem spratu, Bulevar maršala Tolbuhina 30. Kandidati su dužni da na prijavi naznače za koji konkurs podnose prijavu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Odluka o izboru će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja pored pisarnice na trećem spratu, Bulevar maršala Tolbuhina 30, Novi Beograd. Izabrani kanditat će biti lično obavešten telefonskim putem.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters