Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 04-08-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 04.8.2021.

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac, Momčila Popovića 144

Doktor medicine
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama iz oblasti medicine u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit; licenca. Kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru; biografiju sa adresom i kontakt telefon. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Dom zdravlja Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas broj 6/2021”. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-256.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 506 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters