Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač; Spremačica; Radnik obezbeđenja Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC u Bujanovac (Poslato na 18-08-2021)

Vozač; Spremačica; Radnik obezbeđenja

Oglas važi od: 18.8.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
17520 Bujanovac, Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315

1) Vozač sanitetskog vozila – vozač u HMP
na određeno vreme do 4 meseca, zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

USLOVI: vozačka dozvola B i C kategorije.

2) Spremačica zdravstvenih prostorija
na određeno vreme do 4 meseca, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: završena osnovna škola.

3) Radnik obezbeđenja bez oružja – čuvar
na određeno vreme do 4 meseca, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI: dodatna znanja, iskustvo: licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja.

OSTALO: kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenoj školi (overena fotokopija), svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za radno mesto pod br. 2 (overeno); za poslove vozača kao dokaz dostaviti overenu fotokopiju vozačke dozvole; izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (overena fotokopija); uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci. U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio povodom oglasa. Prijave u zatvorenoj koverti, se mogu podneti lično u DZ Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova ili poslati preporučeno poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom ”Za oglas _____ (sa nazivom radnog mesta na koje se konkuriše)“. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi” a nakon objave treba slati dokumenta u DZ Bujanovac. Oglas je objavljen i na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Doma zdravlja, i na interent stranici Ministarstva zdravlja. Izabrani kandidati biće pismeno obavešteni.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC


Pregledano: 507 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters