Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - specijalista ginekologije i akušerstva Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD u Mladenovac (Poslato na 18-08-2021)

Doktor medicine - specijalista ginekologije i akušerstva


Oglas važi od: 18.8.2021.

DOM ZDRAVLjA
11400 Mladenovac, Kraljice Marije 15
tel. 011/8241-508

Doktor medicine - specijalista ginekologije i akušerstva

USLOVI: medicinski fakultet, završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, položen stručni ispit – licenca, poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje).

Opis posla: radi poslove svoje specijalnosti u OJ Doma zdravlja prema rasporedu poslova neposrednog rukovodioca, učestvuje u edukaciji kadrova, radi na zdravstvenom prosvećivanju, vodi evidenciju o svom radu. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca. Za svoj rad odgovoran je načelniku Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

OSTALO: kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju: diplomu o završenom medicinskom fakultetu u originalu ili overenoj fotokopiji, dokaz o položenom stručnom ispitu u originalu ili overenoj fotokopiji – licencu, kratku biografiju. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu DZ Mladenovac, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI BEOGRAD


Pregledano: 153 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters