Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 26-08-2021)

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove


Oglas važi od: 26.8.2021.

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove
probni rad 6 meseci

USLOVI: visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. god.; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru, zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa.

OSTALO: kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: radnu biografiju, fotokopiju diplome o završenoj školi. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidat dužan je u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostavi dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radnu biografiju, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu, sa naznakom “Za javni oglas” ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 558 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters