Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik verske nastave Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA u Pirot (Poslato na 26-08-2021)

Nastavnik verske nastave

,,SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA”, Pirot

NASTAVNIK VERSKE NASTAVE

Uslovi:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih članom 24. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br 24/05 ,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 i 113/17) i članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (“Sl. glasnik – Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08 ,11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, 6/15 I 21/15).

Potrebna dokumentacija:

- CV (radna biografija);

- fotokopija diplome;

- fotokopija položenog stručnog ispita, odnosno licence;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uverenje o državljanstvu;

- očitana lična karta;

- ostala raspoloživa dokumentacija;

Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima;Uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka.

U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:
Adresa: Srpskih vladara 90/4 (četvrti sprat) 18300 Pirot
Broj telefona Pirot: 010/311-222
Broj mobilnih telefona: 064/812-99-26, 064/812-99-27
E-adresa: srednjamedicinskapirot@yahoo.com

Rok važenja
02.09.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Vaspitanje i obrazovanje
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Pirot
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno

Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Jezik:

Engleski Srednji

Računarske veštine:

Windows SrednjiSkoro postavljeni poslovi SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 214 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters