Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 26-08-2021)

Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Spremača/spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, -na neodređeno vreme, u Grupi za higijenu i vešeraj, sa punim radnim vremenom – 2 (dva) izvršioca.
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završena osnovna škola;
Radno iskustvo od najmanje 1 godine u obavljanju predmetnih poslova.
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci).

Uz prijavu, zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim fotokopijama ne starijim od 6 meseci,uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Na dan rapisivanja, Javni oglas za prijem u radni odnos biće objavljen na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana raspisivanja ovog oglasa.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička br. 16, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“.

DOM ZDRAVLjA „VOŽDOVAC“

Rok važenja
03.09.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Beograd-Voždovac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters