Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent za užu naučnu oblast Društveno-humanističke nauke u zaštiti radne i životne sredine Puno radno vreme

na FAKULTET ZAŠTITE NA RADU u Niš (Poslato na 01-09-2021)

Asistent za užu naučnu oblast Društveno-humanističke nauke u zaštiti radne i životne sredine


Oglas važi od: 01.9.2021.

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
18000 Niš, Čarnojevića 10A

Asistent za užu naučnu oblast Društveno-humanističke nauke u zaštiti radne i životne sredine
na određeno vreme

USLOVI: Opšti i posebni uslovi su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta zaštite na radu u Nišu i Pravilnikom o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Fakulteta zaštite na radu u Nišu: student doktorskih akademskih studija u odgovarajućoj naučnoj oblasti koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) i koji pokazuje smisao za nastavni rad; poznavanje rada na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika; objavljeni naučni, odnosno stručni radovi iz oblasti za koju se bira. Kao odgovarajuće doktorske akademske studije smatraju se doktorske akademske studije iz naučne oblasti Pedagoške i andragoške nauke. Kandidati uz prijavu podnose: biografiju, dokaze o ispunjenosti uslova konkursa, spisak referentnih publikacija i priloge koji dokumentuju navode iz prijave i omogućuju uvid u naučni rad i stručne kvalifikacije kandidata. Uz prijavu, kandidati su dužni da popune obrazac koji je dostupan na internet stranici Fakulteta. Prijave se podnose na adresu: Fakultet zaštite na radu u Nišu, Čarnojevića 10a, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koje nisu podnete na propisan način, smatraće se neurednim i neće biti razmatrane. Podneta konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET ZAŠTITE NA RADU


Pregledano: 395 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters