Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedijatrijska sestra Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC u Aleksinac (Poslato na 01-09-2021)

Pedijatrijska sestra


Oglas važi od: 01.9.2021.

DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC
18220 Aleksinac
Momčila Popovića 144

Pedijatrijska sestra
za rad u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika

USLOVI: Opšti uslovi: u skladu sa Zakonom o radu. Posebni uslovi: srednje obrazovanje iz oblasti medicine; IV stepen stručne spreme, pedijatrijska sestra, položen stručni ispit; licenca. Kandidati su obavezni da uz prijavu dostave: overen prepis ili fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; overen prepis ili fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overen prepis ili fotokopiju licence ili rešenja o upisu u komoru; biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Izabrani kandidat je obavezan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas dostaviti lično ili poštom na adresu: Dom zdravlja Aleksinac, Momčila Popovića 144, 18220 Aleksinac, sa naznakom: „Prijava na oglas broj 8/2021“. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane. Kontakt telefon: 018/804-256.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA ALEKSINAC


Pregledano: 489 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters