Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na FAKULTET ZA PRAVO, BEZBEDNOST I MENADžMENT „KONSTANTIN VELIKI“ u Niš (Poslato na 08-09-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 08.9.2021.

FAKULTET ZA PRAVO, BEZBEDNOST I MENADžMENT
„KONSTANTIN VELIKI“
18000 Niš, Zetska 2-4

Nastavnik za užu naučnu oblast Pravnoteorijsku, u zvanje najmanje docent

Nastavnik za užu naučnu oblast Građanskopravnu, u zvanje najmanje docent

Nastavnik za užu naučnu oblast Poslovna informatika, u zvanje najmanje docent

Nastavnik za užu naučnu oblast Francuski jezik, nastavnik stranog jezika

USLOVI: Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju. Uz prijavu dostavlja se biografija sa podacima o dosadašnjem radu, overene fotokopije relevantnih dokumenata (diplome, izvod iz matične knjige rođenih, spisak objavljenih radova, odluka o prethodnom izboru u odgovarajuće zvanje). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Podnošenje konkursne dokumentacije vrši se na uobičajen način, lično ili poštom, na adresu: Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki”, Niš, Zetska 2-4, 18000 Niš. Izabrani nastavnici snose troškove izbora prema cenovniku Univerziteta. Kontakt telefon: 018/458-0979 i elektronska pošta: dekan@konstantinveliki.edu.rs.


Skoro postavljeni poslovi FAKULTET ZA PRAVO, BEZBEDNOST I MENADžMENT „KONSTANTIN VELIKI“


Pregledano: 647 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters