0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „MILOJE HADžIĆ ŠULE“ u Rača (Poslato na 15-09-2021)

Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA
„MILOJE HADžIĆ ŠULE“
34210 Rača, Vinogradska bb.
tel. 034/751-964

Medicinska sestra – tehničar
na određeno vreme do isteka instrukcije Ministarstva zdravlja RS

USLOVI: završena srednja medicinska škola; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru (opis posla po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja „Miloje Hadžić Šule“ Rača). Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas dostavljaju i sledeća dokumenta: fotokopiju diplome o završenoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu, fotokopiju lične karte, potvrdu o radnom iskustvu. Rok za prijavu kandidata je 8 dana. Prijave se dostavljaju na adresu: Dom zdravlja „Miloje Hadžić Šule“, Vinogradska bb., 34210 Rača.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „MILOJE HADžIĆ ŠULE“


Pregledano: 65 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters