Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ” TOPOLA u Topola (Poslato na 15-09-2021)

Spremačica

Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SOFIJA RISTIĆ” TOPOLA
34310 Topola
tel. 034/6811-489

Spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta

USLOVI: prvi stepen stručne spreme (osmogodišnja škola). Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original), uverenje od suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak, izvod iz matične knjige rođenih (original), uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), očitanu ili fotokopiju lične karte. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Avenija kralja Petra I br. 10/a, 34310 Topola, sa naznakom „Konkurs za spremačicu – zamena”. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čiji je obavezni član sekretar ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Kontakt telefon: 034/6811-489.


Pregledano: 116 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters