Poslodavac: Advokatska kancelarija Aleksandar M. Jovanović