Poslodavac: Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić