Poslodavac: Advokatska kancelarija "Marković, Zarić & Zafirović"