Poslodavac: AGAPE, ustanova socijalne zaštite, dom za penzionere i stara lica