Poslodavac: Agencija za odražavanje i čišćenje objekata "SMALL TEAM SSN"