Poslodavac: Agencija za zapošljavanje "Adecco Human Resoures " za poslodavca " Becchis Osiride