Poslodavac: Agencija za zapošljavanje "Manpower Group" za poslodavca "Fresenius Medical Care"