Poslodavac: AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ZA DRUMSKI PREVOZ TERETA ,,TELEFITTER"