Poslodavac: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU KUČEVO