Poslodavac: CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU U SOMBORU