Poslodavac: Dak comerc doo za proizvodnju, trgovinu i usluge